Hadden ze vroeger ook al kindsoldaten?

Al zolang de mensen ruzie maken en oorlog voeren vechten de kinderen mee. Alleen deden de kinderen vroeger  andere dingen dan nu. Dit komt omdat de wapens in de afgelopen jaren veel lichter zijn geworden en er veel meer en betere manipulerende middelen zijn.


Om wat aan te geven wat het verschil tussen de kindsoldaten van nu en vroeger zal ik wat voorbeelden geven. Ten eerste droegen de kinderen niet de wapens, want die waren te zwaar voor hun. Wel begeleidende ze bijvoorbeeld  het paard of droegen ze het zwaard en/of schild van de ridder. Dit kon nog, maar om het zelf toe te kunnen gebruiken was het nogal zwaar. Dit waren schildknapen. In de wat modernere legers liepen kinderen vooraan met trommels om het macheer ritme aan te kunnen geven voor de soldaten die op weg naar de oorlog gingen.

 

Ook zijn er overeenkomsten in de taken die de kindsoldaten van vroeger en nu. De kinderen moeten bijvoorbeeld voor de groep uit op zoek naar landmijnen en bommen zodat het leger van de volwassenen er veilig langs kan. Ook dienden ze als boodschappers tussen de commandoposten en linies. Dit was en is allemaal gevaarlijk werk, maar nog dodelijker is de taak om een levend schild te zijn. Zoiets is dubbel effectief voor de legers. Ten eerste zijn er die kinderen die de kogels voor je opvangen, zij gaan er dood van maar de legers kunnen nog verder schieten. Ten tweede houdt de vijand zich soms in om te schieten ten wille van de kinderen.

 

Al sinds de oudheid worden jongens, en soms ook meisjes, vanaf jonge leeftijd getraind om te vechten. Denk maar aan de Europese ridders, maar ook de Japanse samurai en ninja's (Shinobi). Deze Shinobi werden vroeger misschien nog wel harder aan gepakt dan ze nu de kindsoldaten aanpakken. Maar hoe kan het dan dat we dit nu pas als een misdaad zien?

 

Eigenlijk kan je ook beter niet vragen ┬┤hadden ze vroegen al kindsoldaten?┬┤ stellen, maar 'sinds wanneer zijn ze opgehouden met kinderen als soldaten te zien?' Het antwoord hierop is heel simpel, sinds het Verdrag inzake de rechten van de Kind werd aangenomen door de Verenigde Naties op 20 november 1989 en van kracht werd op 2 september 1990. Dit verdrag was gebasseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens. Hier stond in dat kinderen onder de 15 niet mochten worden ingezet bij gewapende conflicten. Later werd deze leeftijd verhoogt naar 18 met als toevoeging dat kinderen tussen de 16 en de 18 zich vrijwillig mochten aannemen. Nederland heeft dit nieuwe verdrag nooit ondertekent maar voldoet wel aan de eisen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb