Kindsoldaten in westerse landen?

In het VN-verdrag over de rechten van het kind(1989) wordt de minimum leeftijd voor het zoeken en het meewerken van soldaten op 15 jaar gesteld. In 2000 ging de VN akkoord met het facultatief protocol waarin er een minimumleeftijd van 18 jaar was, dit ging echter in 2002 pas in werking. Het verdrag verbiedt deelnemende landen om minderjarigen in te zetten in conflicten. Westerse landen als Canada en Nieuw-Zeeland hebben dit ook snel bekrachtigd, Nederland deed dat toen nog niet. Eigenlijk voldeed Nederland al aan de criteria voor toetreding tot het verdrag, dat vrijwillige werving wordt toegestaan vanaf 16 jaar en inzet vanaf 18 jaar. Er bestaat ook een Nederlandse coalitie van organisaties die strijden tegen de inzet van kindsoldaten.

Maak jouw eigen website met JouwWeb